Operatie Linebacker

27 augustus 1972 – Amerikaanse vliegtuigen voeren hevige aanvallen uit op Hanoi en Haiphong

Tijdens de hevigste bombardementen in 4 jaar leggen Amerikaanse vliegtuigen Noord-Vietnamese gebouwen plat nabij Hanoi en Haiphong als onderdeel van de lopende Operatie Linebacker I, onderdeel van Nixon’s antwoord op het NVA paas-offensief. Vliegtuigen bombardeerden ook de noord-oostelijke spoorweg naar China. In een aanverwante actie vielen Amerikaanse schepen de haven van Haiphong  aan bij nacht en voerden beschietingen uit tot minder dan 2 mijl van de stadsgrenzen. Terwijl de Amerikaanse schepen zich terugtrokken uit het gebied bracht de Amerikaanse kruiser USS Newport News één van de twee achtervolgende patrouilleboten tot zinken en de destroyer USS Rowan schoot de andere patrouilleboot in brand.

18 december 1972 – Nixon beveelt het begin van Operatie Linebacker II

De Nixon administratie kondigt aan dat het bombarderen van Noord-Vietnam zal herbeginnen en doorgaan tot een regeling getroffen wordt.

Op 13 december verlieten de Noord-Vietnamese onderhandelaars de geheime besprekingen met Nationaal Veiligheidsadviseur Henry Kissinger. President Richard Nixon stelde een ultimatum aan Hanoi om zijn onderhandelaars terug te sturen naar de onderhandelingstafel binnen de 72 uur “of anders”. De Noord-Vietnamezen verwierpen Nixon’s vraag en de president beval Operatie Linebacker II, een grootschalige luchtaanval tegen het gebied rond Hanoi. Witte Huis persverantwoordelijke Ronald Ziegler zei dat de bombardementen enkel zouden stoppen als alle Amerikaanse krijgsgevangenen werden vrijgelaten en een internationaal erkend staakt-het-vuren van kracht werd.

Linebacker II was het meest geconcentreerde luchtoffensief van de oorlog en werd uitgevoerd door Amerikaanse vliegtuigen, inclusief B-52s, jachtbommenwerpers vanaf basis in Thailand en jachtbommenwerpers van de marine en het marinierskorps gestationeerd op vliegdekschepen in de Zuid-Chinese Zee. Gedurende de 11-daagse aanval voerden B-52s 700 aanvallen uit en werden meer dan 1000 aanvallen uitgevoerd door jachtbommenwerpers. Deze vliegtuigen dropten ongeveer 20.000 ton aan bommen, meestal over de dichtbevolkte gebieden tussen Hanoi en Haiphong.

De Noord-Vietnamezen vuurden meer dan 1000 grond-luchtdoelraketten af op de aanvallende vliegtuigen en gebruikten ook hun Migs-onderscheppingseskadrons waarvan er acht werden neergeschoten. Zoals  in vroegere luchtgevechten schoot staf-sergeant Samuel O.Turner, staartschutter van een Boeing B-52D bommenwerper, een achterop komende MIG-21 neer met een salvo uit zijn .50 kaliber machinegeweer boven Hanoi. Zes dagen later schoot luchtmachtsoldaat eerste klas Albert E.Moore, ook een B-52 schutter, een tweede MIG-21 neer na een luchtaanval op de Thai Nguyen spoorweginstallaties. Dat waren de enige vliegtuigen die door boordschutters neergehaald werden tijdens de oorlog. Zesentwintig Amerikaanse vliegtuigen gingen verloren, inclusief B-52s. Drie vliegtuigen werden neergehaald door  MIGs; de rest, inclusief B-52s, werden neergehaald door grond-luchtdoelraketten.

Amerikaanse anti-oorlog activisten doopten Linebacker II om tot de “Kerstmis-bombardementen” en verklaarden dat het “tapijt”-bombardementen inhield, het moedwillig bombarderen van burgerdoelwitten met intensieve bombardementen die een bommentapijt over een stad legden. De campagne was gefocused op specifieke militaire doelwitten en had niet de bedoeling om bommentapijten te leggen, maar het resultaat was wel de dood van 1318 burgers in Hanoi.

Linebacker II bleek uiteindelijk een succes omdat de Noord-Vietnamezen terugkeerden naar de onderhandelingstafel waar de Parijse vredesakkoorden minder dan een maand later ondertekend werden.

19 december 1972 – Noord-Vietnam veroordeelt de Linebacker luchtaanvallen

Hanoi’s ministerie van buitenlandse zaken, die de nieuwe B-52 luchtaanvallen omschreef als “extreem barbaars” beschuldigde de Verenigde Staten van met voorbedachten rade intensivering van de oorlog en omschrijft de acties als “gek”.

Op 13 december verlieten de Noord-Vietnamese onderhandelaars de geheime besprekingen in Parijs met Nationaal Veiligheidssadviseur Henry Kissinger. President Nixon stelde Hanoi een ultimatum om binnen de 72 uur zijn onderhandelaars terug te sturen naar de onderhandelingstafel “of anders …”. De Noord-Vietnamezen verwierpen Nixon’s eis en de president beval Operatie Linebacker II, een grootschalige luchtaanval tegen het gebied rond Hanoi. Gedurende de 11 dagen van Linebacker II voerden B-52s 700 aanvallen uit en waren er meer dan 1000 missies met jachtbommenwerpers. Deze vliegtuigen dropten ongeveer 20.000 ton bommen, veelal over de dichtbevolkte gebieden tussen Hanoi en Haiphong.

Nixon werd zwaar bekritiseerd door zowel Amerikaanse anti-oorlogsactivisten als door de internationale gemeenschap voor het bevelen van wat bekend werd als de “Kerstmisbombardementen”. Italië, Nederland, Zweden, China en de SOviet-Unie veroordeelden officiëel het hervatten van de Amerikaanse bombardementen boven de 20ste breedtegraad. De Franse krant Le monde vergeleek de aanvallen met het bombardement op Guernica tijdens de Spaanse burgeroorlog wanneer Duitse vliegtuigen vann het Condor-legioen de Spaanse stad aanvielen en grote vernielingen veroorzaakten en veel mensenlevens kostten. In Engeland noemde de Manchester Guardian de bombardementen “de daad van een man verblindt door woede of niet in staat tot het zien van de gevolgen van zijn daden”. Paus Paulus VI en Secretaris-Generaal Kurt Waldheim van de Verenigde Naties spraken hun zorgen uit voor de wereldvrede.

Amerikaanse anti-oorlogsactivisten verklaarden dat het “tapijt”-bombardementen inhield, het moedwillig bombarderen van burgerdoelwitten met intensieve bombardementen die een bommentapijt over  een stad legden. Alhoewel de bombardementen gefocused waren op specifieke militaire doelwitten werden er toch 1318 burgers gedood in Hanoi.

De “Kerstmisbombardementen” werden door Amerika bestempeld als een succes omdat de Noord-Vietnamezen terugkeerden naar de onderhandelingstafel waar de Parijse vredesakkoorden minder dan een maand later ondertekend werden.

Amerikaanse jachtvliegtuigen worden bijgetankt in de lucht tijdens Operatie Linebacker I, 1972

21 december 1972 – Ministerie van Landsverdediging bevestigt het verlies van acht B-52s tijdens Linebacker II

Het Ministerie van Defensie kondigde aan dat acht B-52 bommenwerpers en verscheidene jachtbommenwerpers verloren gegaan zijn tijdens het begin van Linebacker II op 18 december. Deze verliezen omvatten 43 gedode of vermiste piloten. President Richard Nixon gaf het bevel tot de operatie nadat de Noord-Vietnamese onderhandelaars de vredesbesprekingen in Parijs verlieten. President Nixon vaardigde onmiddellijk een ultimatum uit dat Noord-Vietnam zijn onderhandelaars binnen de 72 uur terug naar de onderhandelingstafel zou sturen “of anders”. Wanneer ze Nixon voorstel verwierpen beval hij een grootschalige luchtaanval op Hanoi en Haiphong om hen terug aan de onderhandelingstafel te dwingen. Op 28 december, na intensieve bombardementen gedurende 11 dagen, stemden de Noord-Vietnamezen toe om de vredesbesprekingen verder te zetten.

22 december 1972 – Washington kondigt aan dat de Linebacker II-aanvallen doorgaan

Washington kondigde aan dat het bombarderen van Noord-Vietnam zou doorgaan tot Hanoi toestemde om te onderhandelen “in een geest van goede wil en in een constructieve houding”.

Noord-Vietnamese onderhandelaars verlieten de geheime besprekingen in Parijs op 13 december. President Nixon stelde Noord-Vietnam voor het ultimatum om hun onderhandelaars binnen de 72 uur terug te sturen naar de onderhandelingstafel “of anders”. Ze verwierpen Nixon’s vraag en als antwoord gaf Nixon het beval tot Linebacker II, een grootschalige luchtaanval op het gebied rond Hanoi.

Gedurende de 11 dagen van de operatie werden tijdens de 700 aanvallen met B-52s en de 1000 aanvallen met jachtbommenwerpers ongeveer 20.000 ton bommen afgeworpen, meestal boven het dichtbevolkte gebied tussen Hanoi en Haiphong. Tijdens de bombardementen werden de Cubaanse, Egyptische en Indiaanse ambassade in Hanoi geraakt evenals Russische en Chinese vrachtschepen in Haiphong. Bach Mai, Hanoi’s grootste ziekenhuis, werd ook beschadigd door de aanvallen. In de Verenigde Staten veroordeelden 41 Amerikaanse religieuze leiders de bombardementen in een brief.

23 december 1972 – Opeatie Linebacker II gaat door

De Oost-Duitse ambassade en de Hongaarse handelsmissie in Hanoi werden geraakt tijdens de achtste dag van Operatie Linebacker II. Alhoewel er verslagen waren dat een krijgsgevangenenkamp met Amerikaanse soldaten werd geraakt, bleek het gerucht echter vals.

President Nixon beval de grootschalige bombardementscampagne tegen Noord-Vietnam op 18 december wanneer de Noord-Vietnamezen – die de vredesonderhandelingen in Parijs hadden verlaten – zijn ultimatum om terug te keren naar de onderhandelingstafel verwierpen. Gedurende de 11 dagen van de operaties werden er tijdens de 700 B-52 aanvallen en de 1000 aanvallen door jachtbommenwerpers ongeveer 20.000 ton bommen gedropt, meestal over de dichtbevolkte gebieden tussen Hanoi en Haiphong. President Nixon werd belasterd in Amerika en in het buitenland voor het bevelen van de “Kerstmisbombardementen”, maar op 28 december gingen de Noord-Vietnamezen akkoord om terug te keren naar de onderhandelingen in Parijs. Wanneer de onderhandelaars elkaar opnieuw ontmoetten begin Januari bereikten ze vlug een akkoord. De Parijse vredesakkoorden werden ondertekend op 23 Januari en een staakt-het-vuren ging vijf dagen later in.

25 december 1972 – Linebacker II herbegint na de pauze met Kerstmis

Na een 36-uur onderbreking voor Kerstmis, herbegonnen de Amerikanen met Operatie Linebacker II. De uitgebreide bombardementen herbegonnen omdat volgens Amerikaanse ambtenaren Hanoi geen teken gaf dat het zou terugkeren naar de vredesbesprekingen.

Op 13 december verlieten Noord-Vietnamese onderhandelaars de geheime besprekingen in Parijs met Nationaal Veiligheidsadviseur Henry Kissinger. President Nixon vaardigde een ultimatum uit dat Noord-Vietnam zijn vertegenwoordigers binnen de 72 uur terug zou sturen naar de onderhandelingstafel “of anders”. De Noord-Vietnamezen verwierpen Nixon’s ultimatum en de president gaf het bevel tot Operatie Linebacker II, een grootschalige bombardementscampagne tegen het gebied rond Hanoi op 18 december. Gedurende de 11 dagen van Operatie Linebacker II werden er tijdens de 700 B-52 aanvallen en de 1000 aanvallen door jachtbommenwerpers ongeveer 20.000 ton bommen gedropt op Noord-Vietnam – de helft van de totale massa aan bommen die op Engeland gedropt werden tijdens Wereldoorlog II.

Ook vandaag kondigde het Amerikaanse hoofdkwartier in Saigon aan dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuid-Vietnam met 700 man werd verminderd tijdens de vorige week. Deze vermindering bracht het totaal aantal Amerikaanse soldaten in Zuid-Vietnam op 24.000, het kleinste aantal in acht jaar.

Militaire Operaties

Soldaten van de 1st Cavalry verlaten de UH-1 Iroquois helikopter in de Ia Drang vallei in Vietnam
Lege Amerikaanse artilleriehulzen tijdens de slag om Khe Sanh
Vietcong-slachtoffer na bestorming Amerikaanse ambassade tijdens Tet-offensief
Mariniers onder vijandelijk vuur tijdens de slag om Hué
Slachtoffers van de My Lai massamoord
Amerikaanse soldaten aan de voet van Hamburger Hill
A Shau vallei bezaaid met bomkraters
<< >>

Iconische Foto’s

1963 - Boedhistische monnik steekt zichzelf in brand als protest tegen de Vietnam-oorlog
1968 - Terchtstelling van een Vietcong-gevangene in Saigon - 1 februari
Slachtoffers van de My Lai massamoord
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
Zeemacht-personeel aan boord van de USS Blue Ridge duwt een Huey-helikopter overboord - 29 april 1975
Laatste Amerikanen en Vietnamezen ontvluchten Saigon - 1975
<< >>