Slag om A Shau vallei

Achtergrond

Locatie A Shau vallei

Locatie A Shau vallei

Het A Shau Special Forces Camp was gesitueerd in de A Shau vallei, ongeveer 50 km ten zuidwesten van Hué in de provincie Thùa Thiên. Deze vallei was strategisch belangrijk voor het Noord-Vietnamese leger als infiltratieroute omdat ze grensde aan de Ho Chi Minh route en Laos. Het kamp werd verdedigd door 10 Green Berets (groene baretten) van de 5de Special Forces Group en 210 Zuid-Vietnamese sodaten, ondersteund door eenheden van het Air Commando uitgerust met A-1 Skyraiders vliegtuigen en AC-47 Spooky gevechtshelikopters.

Het kamp werd regelmatig aangevallen door kleine groepjes Vietcong in aanloop naar de slag. Gedurende februari en maart 1966 werden er regelmatig verkenningspatrouilles uitgestuurd vanuit het kamp naar het omliggende gebied. Op 5 maart doken twee deserteurs van het Noord-Vietnamese leger op bij het kamp. Ondervraging van deze deserteurs bracht aan het licht dat 3 bataljons van de 325ste Noord-Vietnamese divisie van plan waren het kamp aan te vallen.

Gebaseerd op deze informatie werden nachtpatrouilles uitgestuurd om de vijandelijke posities te bevestigen maar deze patrouilles maakten geen conact. Air Commandos daarentegen die verkenningsvluchten uitvoerden zagen echter grote Noord-Vietnamese troepenconcentraties en luchtafweergeschut. Hierdoor werden er luchtbombardementen uitgevoerd op de vijandelijke posities.

Op 7 maart werd het A Shau kamp versterkt met 7 leden van de Special Forces, negen tolken en een MIKE Force Compagnie in voorbereiding van de Noord-Vietnamese aanvallen.

Slag om A Shau vallei

Op 8 maart werd het kamp in staat van alarm gebracht en de hadden de verdedigers hun posities ingenomen. Gedurende de nacht werd een vijandelijke aanval afgeweerd. Door de slechte weersomstandigheden die tactische- en bevoorradingsvluchten onmogelijk maakten besloten de Noord-Vietnamezen nog krachtiger aan te vallen. De tweede aanval begon met een mortierbombardement in de vroege ochtend van 9 maart en dit mortierbombardement beschadigde de communicatie-installaties en herleidde de verdedigingsposities tot schroot. Om 13.00 u. verscheen een vliegtuig AC-47D “Spooky 70” van het 4de Air Commando Squadron dat rond het kamp cirkelde en de vijandelijke Noord-Vietnamese posities onder vuur nam, maar het vliegtuig werd neergeschoten en crashte ongeveer 5 kilometer ten noorden van het kamp. De 6 bemanningsleden overleefden allen de crash maar werden aangevallen door Noord-Vietnamese troepen. Drie bemanningsleden sneuvelden bij deze aanval maar de 3 andere werden uiteindelijk gered door een USAF HH-43 helikopter.

Tussen 16u30 en 17u00 werden er voorraden munitie aangevoerd door C-123 en CV-2 vliegtuigen maar deze droppings belandden vaak buiten het kamp en konden niet gerecupereerd worden. Tegelijkertijd werden er helikopters opgeroepen om de gewonden te evacueren. Versterkingen van Hué en Phu Bai konden niet ontplooid worden door het slechte weer en dus herstelden de verdedigers van het kamp hun verdedigingslinie en maakten zich klaar voor de nacht.

Rookpluimen markeren landingsplaats voor hospitaal-helilopter die gewonde soldaten van de 1st Cavalry komt oppikken

In de morgen van 10 maart lanceerde het Noord-Vietnamese leger een andere aanval met onophoudelijk mortier- en geweervuur. Om 05u00 doorbrak een aanvalsteam de oostelijke muur van het kamp waar er gedurende drie uur lijf-aan-lijf gevechten plaatsvonden. Tegen 08u00 hadden de verdedigers zich teruggetrokken naar de noordelijke muur van het kamp. Gedurende de ganse dag vielen USMC en VNAF bombardementsvliegtuigen de Noord-Vietnamese posities aan maar naarmate het gevecht bleef duren verslechterde de situtatie door slinkende munitievoorraden. Hierdoor werd en beslist om alle verdedigers van het kamp te evacuëren.

A Shau vallei bezaaid met bomkraters

A Shau vallei bezaaid met bomkraters

Om 17u00 was alle communicatieapparatuur vernietigd. De overlevenden voerden de evacuatiebevelen uit, vernietigden alle achtergelaten wapens en trokken zich verder terug op de noordelijke muur van het kamp. De evacuatie-operatie werd uitgevoerd met vijftien H-34 helikopters van HMM-163 bijgestaan door vier UH-1B gevechtshelikopters. Door paniek bevangen Zuid-Vietnamese soldaten bestormden de evacuatie-helikopters en overrompelden de U.S. Special Forces terwijl ze het kamp verlieten. Slechts 172 van de 369 Zuid-Vietnamese soldaten werden gered. De anderen werden opgegeven als vermist (MIA-Missing In Action) maar velen doken later opnieuw op. De evacuatie werd nog bemoeilijkt door de hevige luchtafweer en twee H-34 helikopters gingen verloren.

Gevolg van de slag om A Shau

De Amerikaanse controle over het kamp stopte om 17u45 toen het kamp overrompeld werd door vijandelijke troepen. Gedurende de slag verloren de U.S. Special Forces vijf gesneuvelden en twaalf gewonden (100% slachtoffers). Cijfers betreffende het aantal aanwezige Zuid-Vietnamese soldaten in het kamp tijdens de slag en hoeveel slachtoffers zij telden, variëren. Volgens één bron werden 172 van de 368 aanwezige Zuid-Vietnamese soldaten gered en werden de anderen opgegeven als vermist, alhoewel er nadien velen onder hen opnieuw opdoken. Volgens een andere bron sneuvelden 231 van de 417 Zuid-Vietnamese soldaten. Volgens Sgt.-Majoor Bennie G. Adkins overleefden slechts 122 van de 410 Zuid-Vietnamese soldaten deze slag en vele van deze 122 werden gewond. Adkins ontving de Medal of Honor voor zijn acties tijdens de verdediging van het kamp uit handen van president Barack Obama in September 2014.

Vanuit deze machtspositie werd het gebied door het Noord-Vietnamese leger zwaar versterkt met bunkers, luchtafweergeschut en artillerie. Gedurende het Tet-offensief verschafte de A Shau vallei aan de communistische troepen een belangrijke schuilplaats van waaruit ze aanvallen lanceerden op de Zuid-Vietnamese steden en militaire bases, vooral Hué en Phu Bai.

Bron: wikipedia.org

Hierna een beschrijving van deze slag van een andere bron (history.com)

10 mei 1969 – Operatie Apache Snow wordt gestart

Het 9de regiment Mariniers en de 3de brigade van de 101ste luchtlandingsdivisie, tesamen met Zuid-Vietnamese strijdkrachten, beginnen operatie Apache Snow in de A Shau vallei in de westelijke Thua Thien Provincie. Het doel van de operatie was om de Noord-Vietnamezen de pas af te snijden en om ze te beletten de kustprovincies aan te vallen.

Troepen van de 101ste Luchtlandingsdivisie in de A Shau vallei, 1968

Troepen van de 101ste Luchtlandingsdivisie in de A Shau vallei, 1968

De operatie begon met een helikopteraanval langs de grens met Laos en dan een beweging naar het oosten. Het eerste contact met de vijand werd gemaakt door een fusillierscompagnie van de 101ste Luchtlandingsdivisie op de flanken van Heuvel 937, bij de Vietnamezen bekend als Ap Bia. Ingegraven in gevechtsposten sloeg het Noord-Vietnamese 29ste regiment de eerste Amerikaanse aanval af en op 14 mei sloegen ze een andere poging door het 3de bataljon van het 187ste Infanterie terug. Een intens gevecht woedde gedurende de volgende tien dagen en de heuvel kwam onder zware Amerikaanse  luchtaanvallen, artilleriebeschietingen en 10 infanterie-aanvallen te liggen. Op 20 mei gooide generaal-majoor Melvin Zais twee extra Amerikaanse luchtlandingsbataljons en een Zuid-Vietnamees bataljon als versterking in de strijd. Het communistische bolwerk werd uiteindelijk veroverd bij de elfde aanval wanneer de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese soldaten zich een weg vochten naar de top van de heuvel. In het zicht van de aanval door 4 bataljons trokken de Noord-Vietnamezen zich terug in veiligheid in Laos.

Tijdens de intense gevechten werden 597 Noord-Vietnamezen gedood en de Amerikaanse verliezen bedroegen 56 doden en 420 gewonden. Door het bittere gevecht en het grote verlies aan mensenlevens kreeg de slag om Ap Bia wijdverspreide negatieve publiciteit in de Verenigde Staten en de Amerikaanse media doopten de slag om tot “Hamburger Hill”, een naam afgeleid van het feit dat de slag uitdraaide op een “vleesmolen”. Daar de operatie niet bedoeld was om het grondgebied te behouden maar eerder om het Noord-Vietnamese leger uit evenwicht te brengen werd de heuvel opgegeven snel na de slag en een maand later opnieuw door de Noord-Vietnamezen bezet.

18 mei 1969 - A Shau vallei - 4 para's van de 101ste Luchtlandingsdivisie brengen een gewonde kameraad naar een medische hulppost tijdens de gevechten om Hamburger Hill.

18 mei 1969 – A Shau vallei – 4 para’s van de 101ste Luchtlandingsdivisie brengen een gewonde kameraad naar een medische hulppost tijdens de gevechten om Hamburger Hill.

De Amerikaanse woede over wat een zinloos verlies aan mensenlevens bleek te zijn werd nog versterkt door de publicatie in Life-magazine van de foto’s van de 241 Amerikaanse soldaten gedood tijdens de week van de slag om Hamburger Hill. Generaal Creighton Abrans, commandant van het Amerikaanse militaire hulp-commando aan Vietnam (MACV), kreeg van het Witte Huis de opdracht om zulke veldslagen te vermijden. Omwille van Hamburger Hill en andere gelijkaardige veldslagen wijzigde de Verenigde Staten zijn politiek naar Vietnamisering waarin de eerste verantwoordelijkheid voor het vechten werd overgedragen aan de Zuid-Vietnamezen.

Militaire Operaties

Soldaten van de 1st Cavalry verlaten de UH-1 Iroquois helikopter in de Ia Drang vallei in Vietnam
Lege Amerikaanse artilleriehulzen tijdens de slag om Khe Sanh
Vietcong-slachtoffer na bestorming Amerikaanse ambassade tijdens Tet-offensief
Mariniers onder vijandelijk vuur tijdens de slag om Hué
Slachtoffers van de My Lai massamoord
Amerikaanse soldaten aan de voet van Hamburger Hill
A Shau vallei bezaaid met bomkraters
<< >>

Iconische Foto’s

1963 - Boedhistische monnik steekt zichzelf in brand als protest tegen de Vietnam-oorlog
1968 - Terchtstelling van een Vietcong-gevangene in Saigon - 1 februari
Slachtoffers van de My Lai massamoord
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
Zeemacht-personeel aan boord van de USS Blue Ridge duwt een Huey-helikopter overboord - 29 april 1975
Laatste Amerikanen en Vietnamezen ontvluchten Saigon - 1975
<< >>