Wapens gebruikt tijdens de Vietnam-oorlog

Van luchtmacht over infanterie tot chemicaliën, de wapens gebruikt in de Vietnam-oorlog waren verwoestender dan deze gebruikt in enig ander conflict. Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen betrouwden erg op hun superieure luchtmacht, inclusief de B-52 bommenwerpers en andere vliegtuigen die duizenden kilogram explosieven dropten op Noord-Vietnam en op communistische doelwitten in Zuid-Vietnam. Terwijl de Amerikaanse troepen en hun bondgenoten vooral Amerikaanse (in Amerika gemaakt) wapens gebruikten, gebruikten de communistische strijdkrachten wapens gemaakt in de Sovjet-Unie en China. Bovenop de artillerie- en infanterie-wapens gebruikten beide partijen een scala aan hulpmiddelen om hun doelstellingen te verwezenlijken, inclusief uiterst giftige chemische ontbladeringsmiddelen of herbicides (langs Amerikaanse kant) en vernuftige booby traps gebruik makend van scherpe bamboe-stokken of kruisbogen geactiveerd door struikeldraden (langs Noord-Vietnamese en Viet Cong kant).

Vietnam-oorlog: wapens in de lucht

Tijdens de oorlog voerden de Amerikaanse luchtmacht en hun Zuid-Vietnamese bondgenoten duizenden bombardementsvluchten uit op lage hoogte zowel over Noord- en Zuid-Vietnam als over plaatsen verdacht van communistische activiteit in de naburige landen Laos en Cambodja. De zware B-52 bommenwerper, ontwikkeld door Boeing in de late jaren 40, hielp de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese dominantie in de lucht te realiseren, tesamen met kleinere en gemakkelijk wendbare gevechtsvliegtuigen zoals de F-4 Phantom. Eveneens veel gebruikt was de Bell UH-1 helikopter, bijgenaamd “Huey”, die traag kon vliegen op lage hoogten en gemakkelijk kon landen op kleine plaatsen. Amerikaanse strijdkrachten gebruikten de Huey voor het vervoer van troepen, voorraden en uitrusting, het helpen van grondtroepen met extra vuurkracht en het evacueren van gesneuvelde of gewonde soldaten.

Hét beeld van Vietnam: een Bell UH-1 "Huey" helikopter

Een van de meest verwoestende explosieven gebruikt tijdens de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese bombardementsvluchten was napalm, een chemische verbinding ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer het gemengd werd met benzine en opgenomen werd in brandbommen en vlammenwerpers, kon napalm over grotere afstanden uitgeworpen worden dan benzine en gaf het grote hoeveelheden koolmonoxide vrij, daarbij de lucht vergiftigend en zelfs grotere schade veroorzakend dan klassieke bommen. Alhoewel de grootschalige Amerikaanse en Zuid-Vietnamese luchtbombardementen een groot deel van het land en de bevolking van Vietnam beschadigden of vernielden bleken ze toch minder vernietigend te zijn voor de vijand dan gedacht omdat Noord-Vietnamese en Viet Cong troepen een onregelmatige stijl van guerrilla- oorlog voerden die meer tegenstand bood dan de Amerikanen hoopten.

Amerikaanse en Zuid-Vietnamese Artillerie- en Infanterie-wapens

De M-48 tank, met geïnstalleerde machinegeweren, kon snelheden halen van 30 mijl per uur en werd gebruikt om steun te verlenen aan de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen. Door het drassige Vietnamese jungleterrein werden tanks niet intensief gebruikt tijdens de Vietnam-oorlog. Gepantserde personeelsvoertuigen zoals de M-113 vervoerden troepen en voerden verkennings- en ondersteuningsopdrachten uit. Een veelgebruikt artilleriewapen, voordien gebruikt tijdens Wereldoorlog II, was de 105mm houwitser, die door een vrachtwagen kon getrokken worden of door een helikopter kon afgeleverd worden op een bepaalde plaats. Bediend door ploegen van 8 man elk vuurde de houwitser hoog-explosieve schrapnell-bommen of “beehive”-patronen (duizenden kleine scherpe pijltjes) af tegen een snelheid van drie tot acht obussen per minuut over een afstand van ongeveer 12.500 yards.

M48 Patton tank baant zich een weg door de jungle in de Centrale Hooglanden van Vietnam-Juni 1969

Een van de meest gebruikte infanteriewapens door de Amerikaanse troepen was het M-60 machinegeweer dat eveneens kon gebruikt worden als artilleriewapen wanneer het gebruikt werd vanuit een helikopter of vanop een tank. De gas-aangedreven M-60 kon tot 550 kogels afvuren in snelvuur over een afstand van ongeveer 2.000 yards of over een korte afstand indien bediend vanaf de schouder. Een van de nadelen van de M-60 was het gewicht van de patronengordels dewelke de hoeveelheid munitie beperkte die de soldaten konden meenemen. Standaardwapen voor infanteristen in Vetnam was de M-16, een gas-aangedreven geweer dat .223-kaliber kogels in automatische stand accuraat kon afvuren over een afstand van honderden yards tegen een snelheid van 700 tot 900 kogels per minuut; het kon ook gebruikt worden als semi-automatisch wapen. De munitie bestond uit “clips” van 20 tot 30 kogels waardoor het relatief gemakkelijk te herladen was.

Een Amerkaanse soldaat uitgerust met een M-16, het standaardwapen in Vietnam

Noord-Vietnamese en Viet Cong wapens in Vietnam

De meeste wapens, uniformen en uitrusting gebruikt door de Noord-Vietnamese en Viet Cong troepen werden gemaakt door de Sovjet-Unie en China. De draagbare, van de schouder afgevuurde SA-7 Grail raket was een van de vele anti-vliegtuig wapens die op grote schaal gebruikt werden tegen Amerikaanse vliegtuigen die bombardementen uitvoerden op Noord-Vietnam. Op de grond was het DP 7.62mm lichte machinegeweer (de tegenhanger van de Amerikaanse M-60) gebaseerd op een Sovjet-ontwerp en gefabriceerd in zowel de Sovjet-Unie als China. De eenvoudige maar dodelijk accurate AK-47, bij velen bekend als het “landbouwersgeweer”, was korter en zwaarder dan de M16, met een kleinere vuurkadans (tot 600 kogels per minuut). Het was echter buitengewoon duurzaam en was in staat om 7.62mm kogels automatisch  of semi-automatisch af te vuren vanaf een 30-patronen clip tegen een snelheid van ongeveer 600 kogels per minuut over een afstand tot 435 yards. Een ander veelgebruikt semi-automatisch geweer,het SKS karabijn of “Chicom”, was de Chinese versie van de AK-47, met een iets grotere draagwijdte.

NVA uitgerust met AK-47

Bovenop de door de Sovjet-Unie of China geleverde wapens droegen de communistische strijdkrachten ook wapens buitgemaakt op de Franse en Japanese troepen tijdens eerdere oorlogen in Indochina of Vietnamese handgemaakte tweedehandswapens. Soldaten in het Noord-Vietnamese leger (NVA) of het Volksleger van Vietnam (PAVN) hadden toegang tot standaard kledij en wapens terwijl de Viet Cong vaak geïmproviseerde wapens gebruikte en landbouwerskleren droegen om op te gaan in de Zuid-Vietnamese bevolking.

Andere wapens gebruikt in Vietnam

Naast de geweren en machinegeweren waren de Amerikaanse infanterietroepen uitgerust met handgranaten (zoals de Mark-2), die geworpen of afgeschoten konden worden vanop een op een geweer aangebrachte lanceerinstallatie. Mijnen werden gebruikt om de perimeter rond kampementen te bewaken; ze konden geactiveerd worden door struikeldraden of manueel tot ontploffing gebracht worden. In termen van chemische wapens sproeiden Amerikaanse vliegtuigen meer dan 19 miljoen gallons herbicides over 4,5 miljoen acres land in Vietnam van 1961 tot 1972 als onderdeel van Operatie Ranch Hand, een grootschalig ontbladeringsprogramma bedoeld om het bladerdak te vernietigen dat dekking bood aan de Noord-Vietnamese en Viet Cong troepen en om de gewassen te vernietigen die de troepen zouden kunnen voeden. Het meest gebruikte ontbladeringsmiddel, een mengeling van herbicides die het giftige dioxine bevatten en bekend staat als Agent Orange, bleek later ernstige gezondheidsproblemen te veroorzaken-waaronder tumors, aangeboren afwijkingen, huiduitslag, psychologische problemen en kanker-bij de terugkerende Amerikaanse soldaten en hun families en bij een groot deel van de Vietnamese bevolking.

Booby-trap met punji sticks

Booby-trap met punji sticks

Voor hun deel gebruikten de Noord-Vietnamese en Viet Cong strijdkrachten dikwijls explosieven die ze buit gemaakt hadden op de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen of maakten hun eigen explosieven van niet-ontplofte bommen die ze opensneden. Ze gebruikten ook boobytraps, inclusief verborgen bamboe-speren of kruisbogen die geactiveerd werden indien een soldaat op een struikeldraad trapte. Een veel gebruikte bedreiding vormde de punji-sticks val, een bed van aangescherpre bamboe-stokken die verborgen zaten in een put waarover de soldaten konden struikelen.

Bron: history.com

Hieronder nog een filmpje over het gebruik van de Bell UH-1 Huey-helikopter tijdens de Vietnam-oorlog

Militaire Varia

Vat Agent Orange
Het embleem en motto van de tunnelratten
Fietstransport langs de Ho Chi Minh route
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
1000 yard stare of blik op oneindig
The Wall in Washington D.C.
M-16, hét Amerikaanse infanteriewapen uit VIetnam
<< >>

Iconische Foto’s

1963 - Boedhistische monnik steekt zichzelf in brand als protest tegen de Vietnam-oorlog
1968 - Terchtstelling van een Vietcong-gevangene in Saigon - 1 februari
Slachtoffers van de My Lai massamoord
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
Zeemacht-personeel aan boord van de USS Blue Ridge duwt een Huey-helikopter overboord - 29 april 1975
Laatste Amerikanen en Vietnamezen ontvluchten Saigon - 1975
<< >>