Agent Orange

Vat Agent Orange

Vat Agent Orange

Agent Orange was een krachtige mengeling van chemische ontbladeringsmiddelen gebruikt door de Amerikaanse strijdkrachten gedurende de Vietnam-oorlog om het bladerdak van de wouden te vernietigen dat dienst deed als dekking voor de Noord-Vietnamese en Viet Cong strijdkrachten en om de oogsten te vernietigen die konden gebruikt worden om hen te voeden. Het Amerikaanse ontbladeringsprogramma, codenaam Operation Ranch Hand, sproeide meer dan 19 miljoen gallons aan herbiciden over 4.5 miljoen acres grond in Vietnam van 1961 tot 1972. Agent Orange, dat het chemische dioxine bevatte, was het meest gebruikte van de herbicide mengelingen en het meest effectieve. Later bleek het ernstige gezondheidsproblemen te veroorzaken – inclusief tumoren, aangeboren afwijkingen, huiduitslag, psychologische symptomen en kanker – bij de terugkerende Amerikaanse militairen en hun families maar ook bij de Vietnamese bevolking.

Operation Ranch Hand

Sproeien van Agent Orange met een Huey-helikopter
Kaart met aanduiding (rood) van gebieden besproeid tussen 1965 en 1971

Kaart met aanduiding (rood) van gebieden besproeid tussen 1965 en 1971

Van 1961 tot 1972 voerde het Amerikaanse leger een grootschalig ontbladeringsprogramma uit bedoeld om het beschermende bladerdak van bossen en oerwoud te vernietigen dat door de vijandelijke Noord-Vietnamese en Viet Cong troepen als dekmantel werd gebruikt in hun strijd tegen de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen in de Vietnam-oorlog. Amerikaanse vliegtuigen werden ingezet om krachtige mengelingen van herbicides te sproeien rond wegen, rivieren, kanalen en militaire bases en op gewassen die gebruikt konden worden als bevoorrading voor de vijandelijke troepen. Gedurende dit proces konden de gewassen en waterbronnen gebruikt door de niet-vechtende landbouwbevolking van Zuid-Vietnam ook getroffen worden. Alles tesamen gooide Operation Ranch Hand 19 miljoen gallons aan herbicides uit over 4.5 miljoen acres land.
De meest gebruikte en doeltreffendste mengeling van herbicides was Agent Orange, genoemd naar de oranje lijn die geschilderd was op de 55-gallon vaten waarin de mengeling bewaard werd.  Het was een van de vele “Regenboog Herbicides”, tesamen met Agent White, Purple, Pink, Green en Blue. Amerikaanse vliegtuigen sproeiden tussen 11 en 13 miljoen gallons aan Agent Orange uit over Vietnam tussen Januari 1965 en April 1970. Volgens het Amerikaanse departement van Veteranenzaken (VA), bevat Agent Orange minieme sporen van 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), beter
bekend als dioxine. Door laboratoriumproeven op dieren is aangetoond dat dioxine zeer giftig is zelfs in minieme doses; menselijke blootstelling aan dit chemisch product zou in verband kunnen  gebracht worden met ernstige gezondheidsproblemen zoals spierdysfuncties, ontstekingen, aangeboren afwijkingen, zenuwstelsel aandoeningen en zelfs de ontwikkeling van verschillende soorten kanker.

Gezondheidsproblemen bij veteranen en juridische strijd

Vragen betreffende Agent Orange bleven toenemen in de Verenigde Staten nadat een toenemend aantal terugkerende Vietnamveteranen en hun families gewag maakten van een reeks aandoeningen inclusief huiduitslag en andere huidirritaties, miskramen, psychologische problemen, type-2 diabetes, aangeboren afwijkingen bij kinderen en kankers zoals de ziekte van Hodgkin, prostaatkanker en leukemie.

Protest tegen Agent Orange door Vietnam-veteranen

Protest tegen Agent Orange door Vietnam-veteranen

In 1979 werd een rechtszaak ingediend namens 2,4 miljoen veteranen die werden blootgesteld aan Agent Orange tijdens hun dienst in Vietnam. Vijf jaar later, in een regeling getroffen buiten de rechtbank, kwamen zeven grote chemische bedrijven die de herbicide produceerden overeen 180 miljoen dollar uit te te keren als compensatie aan de veteranen of hun nabestaanden. De regeling werd verschillende keren aangevochten inclusief via een rechtszaak ingespannen door ongeveer 300 veteranen alvorens het Amerikaanse hooggerechtshof het bevestigde in 1988. Tegen die tijd was de regeling opgelopen tot ongeveer 240 miljoen dollar, inclusief interesten. In 1991 maakte president George H.W. Bush de Agent Orange Act tot wet die toeliet dat sommige ziekten in verband met ontbladeringsmiddelen (met inbegrip van non-Hodgkin lymfomen, weke delen sarcomen en chlooracne) behandeld werden als het resultaat van diensttijd in oorlog en die het departement Veteranenzaken hielp om veteranen te helpen met toestanden in verband met hun blootstelling aan Agent Orange.

Gevolgen van Agent Orange op Vietnam

Hieronder een schokkende fotoreeks van de gevolgen van Agent Orange op de Vietnamese bevolking en milieu.

Aangeboren afwijking ten gevolge van Agent Orange

Bovenop de immense invloed op het milieu van het Amerikaans ontbladeringsprogramma in Vietnam, heeft Vietnam gemeld dat ongveer 400.00 mensen gedood of verminkt werden als gevolg van de blootstelling aan herbicides zoals Agent Orange. Daarenboven beweert Vietnam dat een half miljoen kinderen geboren werden met ernstige aangeboren afwijkingen terwijl ongeveer twee miljoen mensen lijden aan kanker of andere ziekten veroorzaakt door Agent Orange.

In 2004 spande een groep Vietnamese burgers een rechtszaak aan tegen meer dan 30 chemische bedrijven inclusief dezelfde bedrijven die een overeenkomst troffen met de Amerikaanse veteranen in 1984. De rechtszaak die miljarden dollars aan schadevergoeding claimde beweerde dat Agent Orange en de giftige effecten ervan een erfenis aan gezondheidsproblemen achterliet en dat het gebruik ervan een schending  van het internationaal recht vormde. In maart 2005 verklaarde een federale rechter in Brooklyn, New York, de rechtszaak ongegrond; een andere Amerikaanse rechtbank verwierp een laatste beroep in 2008.

Bron: history.com

Militaire Varia

Vat Agent Orange
Het embleem en motto van de tunnelratten
Fietstransport langs de Ho Chi Minh route
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
1000 yard stare of blik op oneindig
The Wall in Washington D.C.
M-16, hét Amerikaanse infanteriewapen uit VIetnam
<< >>

Iconische Foto’s

1963 - Boedhistische monnik steekt zichzelf in brand als protest tegen de Vietnam-oorlog
1968 - Terchtstelling van een Vietcong-gevangene in Saigon - 1 februari
Slachtoffers van de My Lai massamoord
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
Zeemacht-personeel aan boord van de USS Blue Ridge duwt een Huey-helikopter overboord - 29 april 1975
Laatste Amerikanen en Vietnamezen ontvluchten Saigon - 1975
<< >>