De Ho Chi Minh-route

De Ho Chi Minh route van Noord- naar Zuid-Vietnam

De Ho Chi Minh route van Noord- naar Zuid-Vietnam

De Ho Chi Minh-route was een netwerk van wegen gebouwd van Noord-Vietnam naar Zuid-Vietnam via de aangrenzende landen Laos en Cambodja om logistieke steun te verlenen aan de VietCong en het Noord-Vietnamese leger tijdens de Vietnam-oorlog. Het was een combinatie van wegen voor vrachtwagens en van paden voor verkeer te voet en met de fiets.  De route was eigenlijk een 16.000 km. (9940-mijl) lang web van paden, wegen en rivieren.

Het Vietnamese volksleger had besloten een geheim wegennet te bouwen om oorlogsvoorraden naar het zuiden te brengen. Het netwerk, initiëel met codenummer 559, werd uiteindelijk bekend als de Ho CHi Minh-route. Het was op een van de verjaardagen van Ho, 9 mei 1959, dat de bouw van de route begon met het oprichten van Militair Transport Divisie 559 die ongeveer 440 jonge mannen en vrouwen telde. Gedurende de volgende 16 jaar werden meer dan een miljoen Noord-Vietnamese soldaten en grote hoeveelheden voorraden over de route naar Zuid-Vietnam gebracht ondanks de hevige Amerikaanse luchtaanvallen.

Ho Chi Minh

Ho Chi Minh

De naam, afgeleid van de Noord-Vietnamese leider Ho Chi Minh, is van Amerikaanse origine. In Vietnam zelf wordt de route de Duong Truong Son of Truong Son weg genoemd, naar de bergketen in Centraal Vietnam. Een andere naam die aan de route gegeven wordt is “De Bloedweg”. Wanneer ze niet geraakt werden door de onophoudelijke Amerikaanse bombardementen zou het een Noord- Vietnamees soldaat 6 maand tijd vragen om de afmattende tocht te maken door de jungle langs de Ho Chi Minh-route.

Ten minste 10 percent van de slachtoffers langs de route werd gemaakt door ziektes zoals malaria. Op regelmatige afstanden langs de route bouwde het Nationaal Bevrijdingsfront (NLF) basiskampen. Deze basiskampen voorzagen, naast een rustplaats voor de Noord-Vietnamezen, medische zorgen voor degenen die gekwetst of ziek werden tijdens de reis langs de route. De meeste van deze basiskampen lagen ondergronds.

Met de hand uitgegraven ingewikkelde verbindingstunnels met verborgen ingangen verstopten personen die de route volgden, dikwijls direct onder de voeten van de Amerikanen die naar hen op zoek waren. Radio- en telecommunicatie-voorzieningen, bergplaatsen voor wapens en voedsel, medische hulpposten, allemaal ondergronds, verborgen duizenden Noord-Vietnamezen op eender welk moment tijdens de oorlog. Het netwerk van sporen en paden was enorm verbeterd. Zelfs toen meer en meer mensen de route gingen gebruiken werd de tijd nodig om de route af te leggen teruggebracht tot zes weken voor een fitte soldaat.  De Noord-Vietnamezen gebruikten de Ho CHi Minh route ook om soldaten naar het zuiden te sturen. Op bepaalde momenten kwamen er langs deze weg 20.000 soldaten per maand vanuit Hanoi. In een poging om deze toevoer te stoppen werd er geopperd om een barrière van prikkeldraad en mijnenvelden, genaamd de McNamara Linie, aan te leggen. Het plan werd in 1967 opgegeven na herhaaldelijke aanvallen van het NLF op degenen die betrokken waren bij de bouw van de barrière.

Volgeladen fietsen op de Ho Chi Minh-route

De Verenigde Staten konden de Ho Chi Minh route niet afsnijden met grondstrijdkrachten omdat de landen waar de route doorliep officieel neutraal waren. Intensieve luchtbombardementen konden niet voorkomen dat de Noord-Vietnamezen honderden ton aan oorlogsvoorraden per dag langs de Ho Chi Minh route naar het zuiden brachten. De route lag ontegensprekelijk in het midden van de oorlog. Voor de Vietnamezen van het Noorden symboliseerde de Ho Chi Minh-route de hoop en verzuchtingen van een volk – de route volgen werd de belangrijkste ervaring van een generatie.

Op 11 november 1968 werd Operation Commando opgestart door de Verenigde staten en zijn bondgenoten. Het doel van de operatie was te voorkomen dat mensen en voorraden via de Ho Chi Minh-route, door Laos, in Zuid-Vietnam terecht kwamen. Tegen het einde van de operatie waren er meer dan drie miljoen ton bommen gegooid op Laos wat de trafiek op de route wel vertraagde maar niet wezenlijk verstoorde.

Bron: u-s-history.com

Militaire Varia

Vat Agent Orange
Het embleem en motto van de tunnelratten
Fietstransport langs de Ho Chi Minh route
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
1000 yard stare of blik op oneindig
The Wall in Washington D.C.
M-16, hét Amerikaanse infanteriewapen uit VIetnam
<< >>

Iconische Foto’s

1963 - Boedhistische monnik steekt zichzelf in brand als protest tegen de Vietnam-oorlog
1968 - Terchtstelling van een Vietcong-gevangene in Saigon - 1 februari
Slachtoffers van de My Lai massamoord
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
Zeemacht-personeel aan boord van de USS Blue Ridge duwt een Huey-helikopter overboord - 29 april 1975
Laatste Amerikanen en Vietnamezen ontvluchten Saigon - 1975
<< >>