My Lai massamoord

v

Locatie My Lai

In een van de meest gruwelijke incidenten van geweld tegen burgers tijdens de Vietnam oorlog vermoordde een compagnie Amerikaanse soldaten het grootste deel van de bevolking van het Zuid-Vietnamese gehucht My Lai in maart 1968. Alhoewel exacte cijfers nooit bevestigd werden wordt aangenomen dat ongeveer 500 mensen waaronder vrouwen, kinderen en ouden van dagen gedood werden tijdens de slachting van My Lai. Hogere Amerikaanse officieren slaagden erin deze gebeurtenis gedurende een jaar te verzwijgen tot de bekentenissen van een soldaat die  van de slachtpartij gehoord had een golf van internationale verontwaardiging ontketende wat leidde tot een speciaal onderzoek naar de zaak.
In 1970 kloeg een Amerikaanse militaire rechtbank 14 officieren aan voor misdaden in My Lai; slechts één werd veroordeeld. De brutaliteit van de moorden in My Lai en het niveau van de cover-up operatie voedden het anti-oorlog gevoel op het thuisfront in de Verenigde Staten en verdeelden verder het land over de voortdurende Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam.

Het gehucht My Lai, deel van het dorp Son My, was gesitueerd in de provincie Quang Ngai die als een bolwerk gold van het Nationale Bevrijdingsfront (NLF) of de Viet Cong (VC) en was herhaaldelijk het doelwit van bombardementsaanvallen van de VS en Zuid-Vietnam. In maart 1968 kreeg Charlie Company van de Amerikaanse 11de Infanterie Brigade het nieuws dat Viet Cong  guerillas Son My controleerden. Geleid door luitenant William L. Calley werd de eenheid naar het dorp gestuurd op 16 maart voor een zoek- en vernietig operatie (search-and-destroy mission).
Op dat moment was de moraal van de Amerikaanse grondtroepen zeer laag vooral in de nasleep van het door Noord-Vietnam geleidde Tet-offensief dat op 31 januari 1968 gelanceerd was. Charlie Company had 28 manschappen verloren – gesneuvelden en gewonden – en telde nog amper 100 manschappen.

Slachtoffers van de My Lai massamoord

Legerofficieren hadden de soldaten van Charlie Company de raad gegeven dat iedereen die gevonden werd in Son My als Viet Cong of actieve Viet Cong-sympatisant kon beschouwd worden en beveelden de soldaten om het dorp te vernietigen. Wanneer ze in het dorp aankwamen vonden de soldaten geen leden van de Viet Cong maar dreven honderden burgers – meestal vrouwen, kinderen en oude mannen – bijeen en vermoordden ze op een uiterst brutale wijze, inclusief verkrachting en foltering. Calley zou dozijnen mensen, inclusief jonge kinderen, in een gracht gesleept hebben alvorens ze te executeren met een machinegeweer. Geen enkel schot werd afgevuurd in het gehucht My Lai gericht naar de soldaten van Charlie Company.

Doofpotoperatie van de My Lai massamoord

My Lai - Hugh Thompson die Vietnamese mensenlevens redde

Helikopterpiloot Hugh Thompson, redder van vele mensenlevens in My Lai

De slachting in My Lai werd slechts beëindigd nadat Hugh Thompson, een helikopterpiloot op verkenningsvlucht, zijn helikopter aan de grond gezet had tussen de soldaten en de vluchtende dorpelingen en ermee dreigde op de soldaten te vuren indien ze hun aanvallen niet staakten. Wetende dat het nieuws van de slachtpartij een schandaal zouden veroorzaken, stelden hogere officieren van Charlie Company en de 11de Brigade meteen alles in het werk om het bloedvergieten te minimaliseren. Het verdoezelen ging door tot Ron Ridenhur, een soldaat van de 11de  Brigade die verslagen van de slachtpartij gehoord had maar er niet aan had deelgenomen, een campagne begon om de feiten aan het licht te brengen. Na het schrijven van brieven naar  president Nixon, het Pentagon, Buitenlandse Zaken, de Generale Staf en verschillende parlementsleden – waarop geen antwoord kwam – gaf Ridenhour uiteindelijk een interview aan onderzoeksjournalist Seymour Hersh, die het verhaal openbrak in November 1969.

Kapitein Medina, commandant van William Calley

Kapitein Medina, commandant van William Calley

Temidden van de internationale oproer volgend op Ridenhour’s onthullingen, gaf het Amerikaanse leger het bevel voor een speciaal onderzoek naar het My Lai bloedbad en de daaropvolgende pogingen om het te verbergen. Het onderzoek, geleid door luitenant-generaal William Peers, bracht zijn rapport naar buiten in maart 1970 en gaf de aanbeveling dat niet minder dan 28 officieren zouden beschuldigd worden wegens hun betrokkenheid in het verdoezelen van de slachting. Het leger zou later slechts 14 officieren beschuldigen, inclusief Calley, kapitein Ernest Medina en kolonel Oran Henderson, van misdaden in verband met de gebeurtenissen in My Lai;  allen werden vrijgesproken behalve Calley, die schuldig bevonden werd aan moord met voorbedachten rade ondanks zijn stelling dat hij enkel bevelen opvolgde van zijn bevelvoerende  officier, kapitein Medina. In maart 1971 keerg Calley een levenslange straf voor zijn rol in het leiden van de moorden in My Lai. Velen zagen Calley als een zondebok en in beroep werd zijn straf eerst teruggebracht tot 20 jaar en later tot 10; hij werd vrijgelaten in 1974.

Gevolg van My Lai

In het begin van de zeventiger jaren werden de Amerikaanse oorlogsinspanningen in Vietnam afgebouwd omdat de Nixon-administratie verder ging met “Vietnamisering” van de oorlog, inclusief het terugtrekken van Amerikaans troepen en het overdragen van de controle over de grond-operaties aan het Zuid-Vietnamese leger. Bij de Amerikaanse troepen die nog steeds in Vietnam verbleven was het moreel laag en de woede en frustratie waren hoog. Drugsgebruik onder de soldaten nam toe en een officiëel rapport uit 1971 schatte dat één derde van de Amerikaanse troepen verslaafd was aan drugs.

De openbaringen van de My Lai slachting leidden ertoe dat het moreel steeds verder kelderde  omdat GI’s zich afvroegen welke andere wreedheden hun superieuren nog verborgen hielden. Op het thuisfront in de Verenigde Staten voedden de brutaliteit van het My Lai bloedbad en de inspanningen van hoge officieren om het te verbergen het anti-oorlog gevoel en vergrootten de bittere verdeeldheid onder de bevolking met betrekking tot de verdere VS-aanwezigheid in Vietnam.

Bron: history.com

Hieronder een filmpje over de tijdsgeest ten tijde van de My Lai massamoord

Militaire Operaties

Soldaten van de 1st Cavalry verlaten de UH-1 Iroquois helikopter in de Ia Drang vallei in Vietnam
Lege Amerikaanse artilleriehulzen tijdens de slag om Khe Sanh
Vietcong-slachtoffer na bestorming Amerikaanse ambassade tijdens Tet-offensief
Mariniers onder vijandelijk vuur tijdens de slag om Hué
Slachtoffers van de My Lai massamoord
Amerikaanse soldaten aan de voet van Hamburger Hill
A Shau vallei bezaaid met bomkraters
<< >>

Iconische Foto’s

1963 - Boedhistische monnik steekt zichzelf in brand als protest tegen de Vietnam-oorlog
1968 - Terchtstelling van een Vietcong-gevangene in Saigon - 1 februari
Slachtoffers van de My Lai massamoord
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
Zeemacht-personeel aan boord van de USS Blue Ridge duwt een Huey-helikopter overboord - 29 april 1975
Laatste Amerikanen en Vietnamezen ontvluchten Saigon - 1975
<< >>