Tunnels van Cu Chi

Cu Chi, ten noordwesten van Saigon

Cu Chi, ten noordwesten van Saigon

Met de bedoeling de beter uitgeruste Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen te bevechten gedurende de Vietnam-oorlog groeven communistische guerrillas bekend als Viet Cong (VC) duizenden mijlen aan tunnels inclusief een uitgebreid netwerk onder het Cu Chi district ten noordwesten van Saigon. Soldaten gebruikten deze ondergrondse routes om troepen te logeren, communicatie te verzorgen en voorraden te vervoeren, booby-traps te leggen en verrassingsaanvallen uit te voeren, waarna ze veilig in de ondergrond konden verdwijnen.
Om deze guerrilla-technieken te bevechten trainden de Amerikanen en Zuid-Vietnamezen soldaten gekend als “tunnelratten” om de tunnels uit te kammen op zoek naar booby traps en de aanwezigheid van vijandelijke troepen. Nu maken deze tunnels deel uit van een herdenkingspark voor de Vietnam-oorlog in Ho Chi Minh stad (vroeger bekend als Saigon) en werden ze een toeristische attractie.

Het graven van de Cu Chi Tunnels

Communistische strijdkrachten begonnen een netwerk van tunnels te graven onder de jungle van Zuid-Vietnam op het einde van de jaren 40, gedurende hun onafhankelijkheidsstrijd tegen de Franse koloniale overheid. Tunnels werden dikwijls met de hand gegraven over slechts een kleine afstand. Toen de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in Vietnam steeds maar opvoerden om het niet-communistische regime in Zuid-Vietnam te steunen in de vroege jaren 60 breidden de Noord-Vietnamese en Viet Cong troepen de tunnels geleidelijk uit. Op zijn hoogtepunt tijdens de Vietnam-oorlog verbond het tunnelnetwerk in het Cu Chi district Viet Cong ondersteuningsbases over een afstand van ongeveer 250 km., van de buitenwijken van Saigon helemaal tot aan de grens met Cambodja.

Een blik in de tunnels van Cu Chi

Omdat de Verenigde Staten zwaar betrouwden op luchtbombardementen gingen de Noord-Vietnamese en Viet Cong troepen ondergronds om te overleven en om hun guerrilla-technieken te kunnen verderzetten tegen de veel beter uitgeruste vijand. In zwaar gebombardeerde gebieden brachten de mensen een groot deel van hun leven ondergronds door en de Cu Chi tunnels groeiden uit tot ze volledige dorpen konden herbergen inclusief woonruimten, keukens, bedrijfjes, ziekenhuizen en schuilkelders tegen de bommen. In sommige gebieden waren er zelfs grote theaters en music halls om verstrooiïng te bezorgen aan de soldaten (waarvan er velen landbouwers waren) en hun supporters.

Oorlog in de Cu Chi tunnels

Bovenop het verlenen van ondergrondse schuilplaatsen speelden de Cu Chi tunnels een sleutelrol tijdens gevechtsoperaties inclusief als basis voor communistische aanvallen tegen het nabij gelegen Saigon. Viet Cong soldaten die op loer lagen in de tunnels activeerden vele booby traps voor de Amerikaanse en Zuid-Vietnamese infanteristen, spanden struikeldraden die granaten deden ontploffen of dozen met schorpioenen en giftige slangen over de hoofden van de vijandelijke troepen uitstortten. Om deze guerrilla-technieken te bekampen zouden de Verenigde Staten uiteindelijk een aantal soldaten opleiden om op te treden als zogenaamnde “tunnelratten”. Deze soldaten (meestal klein van gestalte) zouden uren doorbrengen in de beklemmende, donkere tunnels speurend naar booby-traps en het uitkijken naar vijandige troepen.

Het embleem en motto van de Tunnel Rats : Not Worth A Rat's Ass
Ingenieurs van de Royal Australian Engineers gebruiken een turbo jet installatie om een "diesel-mist" te produceren en in de tunnels te blazen zodat de tunnels vernietigd werden als men deze "diesel-mist" deed ontbranden.

Ingenieurs van de Royal Australian Engineers gebruiken een turbo jet installatie om een “diesel-mist” te produceren en in de tunnels te blazen zodat de tunnels
vernietigd werden als men deze “diesel-mist” deed ontbranden.

In januari 1966 poogden 8000 Amerikaanse en Australische soldaten het Cu Chi district uit te kammen tijdens een grootschalige reeks aanvallen bekend als Operation Crimp. Nadat B-52 bommenwerpers een grote hoeveelheid explosieven over het jungle-gebied hadden uitgeworpen doorzochten de soldaten het gebied naar vijandelijke activiteiten maar waren weinig succesvol omdat de meeste communistische strijdkrachten verdwenen waren in het netwerk van ondergrondse tunnels. Een jaar later lanceerden 30.000 Amerikaanse soldaten Operation Cedar Falls waarbij ze het communistische bolwerk  van de Binh Duong provincie ten noorden van Saigon aanvielen, dichtbij de grens met Cambodja (een gebied bekend als de Ijzeren Driehoek) nadat ze verslagen hoorden van een vijandelijk netwerk van tunnels daar. Na bombardementsaanvallen en het ontbladeren van de rijstvelden en omliggende junglegebied  met krachtige herbicides kwamen Amerikaanse tanks en bulldozers in actie om de tunnels op te kuisen waarbij ze verschillende duizenden bewoners verdreven waarvan er velen burgers waren.  Noord-Vietnamese en Viet Cong soldaten kwamen binnen een paar maand terug en vroeg in 1968 zouden ze de tunnels gebruiken als een bolwerk van hun aanvallen tegen Saigon tijdens het Tet-offensief.

Toerisme in de Cu Chi tunnels

In totaal sneuvelden er minstens 45.000 Vietnamese mannen en vrouwen bij de verdediging van de Cu Chi tunnels tijdens de hele Vietnam-oorlog. In de jaren volgend op de val van Saigon in 1975 behield de Vietnamese overheid de tunnels en nam ze op in een netwerk van oorlogs herdenkingsparken in het hele land.

Bezoekers aan Vietnam kunnen door een aantal van de veilige tunnels kruipen, commandecentrales en booby-traps bezichtigen, schieten met een AK-47 geweer op een schietstand en zelfs een maaltijd nuttigen bestaande uit het typische voedsel dat soldaten aten die in de tunnels leefden.

Bron: history.com

Hieronder een filmpje over de Cu Chi tunnels

Militaire Varia

Vat Agent Orange
Het embleem en motto van de tunnelratten
Fietstransport langs de Ho Chi Minh route
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
1000 yard stare of blik op oneindig
The Wall in Washington D.C.
M-16, hét Amerikaanse infanteriewapen uit VIetnam
<< >>

Iconische Foto’s

1963 - Boedhistische monnik steekt zichzelf in brand als protest tegen de Vietnam-oorlog
1968 - Terchtstelling van een Vietcong-gevangene in Saigon - 1 februari
Slachtoffers van de My Lai massamoord
1972 - 8 juni - Kim Phuc slachtoffer van bombardement met napalm
Zeemacht-personeel aan boord van de USS Blue Ridge duwt een Huey-helikopter overboord - 29 april 1975
Laatste Amerikanen en Vietnamezen ontvluchten Saigon - 1975
<< >>